Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary
Elektronické přihlášky na myslivecké akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů… a ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám kvalifikovaný, dobrovolný souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním osobních údajů poskytnutých mojí osobu v rozsahu tohoto dokumentu, pro potřeby Českomoravské myslivecké jednoty z. s. (dále jen ČMMJ) a Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary z. s. Dále dávám dobrovolný souhlas s pořizováním, zpracováním a uchováváním zvukových a obrazových záznamů pořízených během zkoušek členy Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary z. s.

Osobní údaje, zvukové a obrazové záznamy jsou pořizovány pro potřeby evidencí vedených v souvislosti s pořádáním a organizačním zajištěním kynologických akcí pořádaných ČMMJ a Okresním mysliveckým spolkem Karlovy Vary z. s. Zvukové a obrazové materiály mohou být dále zpracovatelem dále použity ve veřejných sdělovacích prostředcích, elektronických a jiných obdobných sítích, a to z důvodů prezentace a propagace myslivecké kynologie, myslivosti a mysliveckých organizací. Osobní údaje o vůdci a majiteli psa budou uchovávány u ČMMJ po dobu 15 let a poté budou zničeny.

 

SOUHLASÍM